Studiecirklar (S)

Studiecirklarna omfattar normalt fyra träffar à tre timmar.
Även cirklar med tre träffar à tre timmar förekommer.
Möjligheter att påverka innehållet och att ställa frågor samt många övningar finns i de flesta av våra cirklar.


Anmälan

För vår planerings skull är föranmälan obligatorisk.
Anmälan kan ske genom att fylla i formuläret på respektive studiecirkelsida
eller direkt till studieledaren via de telefon- och e-postuppgifter som finns på samma sida.

Kostnad

Kostnad för cirklar med 4 träffar: medlem 400:- icke medlem 500:-
Kostnad för cirklar med 3 träffar: medlem 300:- icke medlem 400:-
Kaffe med bröd i pauserna ingår i priset.
Med medlem avses medlem i SeniorNet Sweden oberoende av klubbtillhörighet.

Betalning

Betalning för hela studiecirkeln sker kontant till studieledaren vid första cirkeltillfället.