Välkommen att bli medlem

Du blir medlem genom att klicka på pilen här till höger och fylla i formuläret eller ring någon i vår styrelse
Vår styrelse 

Du kan naturligtvis komma och hälsa på oss en onsdag när vi har Öppet Hus, där kan du prata med någon ansvarig och fylla i en medlemsansökan på plats.


Vem kan bli medlem?

SeniorNet är öppen för alla som är 55+


Vad kostar det?

Årsavgift
250 kr
OBSERVERA ATT
inbetalningskortet kommer från SeniorNet Sweden
med posten, eller som mejl.
Du blir medlem i SeniorNet Sweden avgiften är per kallenderår.
Av medlemsavgiften återbetalar SeniorNet Sweden 150 kr till klubben som ett bidrag till den verksamhet klubben bedriver. Det räcker inte för att täcka klubbens kostnader, de måste täckas med tillkommande avgifter för studiecirklar och tematräffar.
Återstående 100 kr av medlemsavgiften behåller SeniorNet Sweden för sin verksamhet.


På förekommen anledning vill vi informera om att en medlem i en till Seniornet Sweden ansluten klubb har rätt att byta klubb en gång per medlemsår. Du ringer eller mejlar SeniorNet Swedens kansli och begär byte.
Du behåller Ditt medlemsnummer och den tid Du har kvar till förnyelse av Ditt medlemskap.

Ansök om medlemskap

Klicka här.