Grundkurs: Datorkunskap

Tre Måndagar: 8, 15, 22 April kl. 13.00-16.00.

Studieledare:

Lennart Fosselius
070 4258241
lennart@fosselius.org


Denna cirkel är en grundläggande kurs i att använda en dator. Vi går igenom datorns olika delar, operativsystem Windows, Mushantering,  E-post, Filhantering, Textbehandling, Utskrifter, Säkerhet mm.

Det är en fördel om du har en egen bärbar dator som du kan ta med dig och öva på direkt under kursen. Har du inte egen dator får du använda en dator i kurslokalen.

Anmäl dig gärna här:

* måste vara ifyllt