På höstmötet 2013 hälsade Stockholms Brandförsvar på oss.

Hävare Scania P400DB 6x2*4 MLB klicka gärna på bilden så kan du läsa mer om Storstockholms brandförs
Hävare Scania P400DB 6x2*4 MLB klicka gärna på bilden så kan du läsa mer om Storstockholms brandförs

Vällingby Brandstation togs i bruk år 1964.
Stationen är belägen på Krossgatan 4-8
i Vällingby i Stockholms västra förorter.
Stationen tillhör område väst.

Vällingbys specialuppgift är tak- och
spränggrupper som arbetar på hög höjd,
dvs spränger hål i tak för att släppa ut
brandgaser. De är även specialutbildade
för rappellering. Vällingby är även
kemdykarstation i norra Stockholm
samt förstärkning åt Farsta Brandstation
vid kemdykarlarm.
Bemanning: 1 Brandmästare,
1 Brandförman och 5 Brandmän


Karl-Erik Berntson berättade om vår nya datasal och dess utrustnings möjligheter och målsättningar.

Läs mer här ->