Initiativet till att bilda klubben SeniorNet Hässelby-Vällingby, togs under våren 2000 och i aug samma år fick klubben ett utrymme i fritids-
gården Tegelhögen. Den 22 aug hölls första medlemsmötet med ca 60 personer närvarande. I nov 2002 fick vi hyra en lokal i Blå huset  av Svenska Bostäder. År 2004 hade vi ca 264 medlemmar och i juni samma år kunde vi disponera en lokal i Svenska Bostäders e-Centre, där vi var fram till mitten 2007 då e-Centret flyttade. Hösten 2007 hyrde vi en egen lokal på Krossgatan 38. Vi köpte e-Centrets begagnade datorer och inredde en datorsal med möbler och Internetuppkoppling. Vi har varit där sedan dess med aktiviteter som pågått nästan varje veckodag under terminerna.
Läs mer här

Äldre lär äldre

Tillsammans lär vi oss datorn.  Äldre lär äldre i lagom takt!

SeniorNet Hässelby-Vällingby är en datorklubb för alla 55+ som vill lära sig att hantera datorn som nybörjare eller vill lära sig mer om alla dess möjligheter. I våra välutrustade lokaler kan du lära dig surfa, hantera e-post, handla och betala på nätet och mycket mer.
Här törs du också!

Kom till oss, träffa trevliga människor och ha roligt vid datorn!

Verksamheten bedrivs terminsvis med en höst- och en vårtermin.
Höstterminen sträcker sig från början september till mitten av december.
Vårterminen börjar i mitten av januari och pågår till mitten av maj.

Utbildningen under terminerna sker i form av studiecirklar och tematräffar.

  • Studiecirklarna omfattar normalt fyra lektionstillfällen men även studiecirklar med tre respektive fem lektionstillfällen förekommer.
  • Tematräffarna genomföres vid ett lektionstillfälle.

Ett lektionstillfälle är förmiddag 9-12 eller eftermiddag 13-16 med pauser.
Studiecirklarna är schemalagda så att lektionstillfällena ligger med en veckas mellanrum, samma veckodag och samma tid.
För vår planerings skull är föranmälan obligatorisk till studiecirklar och tematräffar.
Anmälan kan ske genom att fylla i formuläret på respektive studiecirkel-/tematräffsida
eller direkt till studieledaren via de telefon- och e-postuppgifter som finns på samma sida. Verksamheten är helt ideell men för att täcka våra kostnader tas en avgift ut för studiecirklar och tematräffar.

Under terminerna har vi Öppet hus på onsdagar 9-12 och 13-15. Avgift 30kr per pass,

Hjälpmedel

SeniorNet Sweden arbetar med att ta fram hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. SeniorNet Hässelby-Vällingby kan nu bl a erbjuda hjälpmedel under våra aktiviteter för personer med nedsatt hörsel .