Historik

Initiativet till att bilda en avdelning av SeniorNet i Hässelby-Vällingby togs under våren 2000. Det första mötet hölls den 7 mars på biblioteket i Vällingby. Därvid beslöts att bilda en arbetsgrupp och under våren hölls sedan flera arbetsmöten med rapporter och diskussion av sökandet efter lokal och möjligheten att skaffa datorer. I augusti 2000 blev det klart att avdelningen får disponera utrymme i fritidsgården Tegelhögen i Vällingby. Den 22 aug hölls medlemsmöte med ca 6o personer närvarande.

Vid arbetsmöte den 19 sept. 2000 beslöts påbörja arbetet med avdelningens webbsidor. Vid denna tidpunkt hade vi ca 70 medlemmar. Förberedelser påbörjades också för att åstadkomma en givande seniorsurfdag den 17 oktober. Denna gav seniorer möjlighet att på många olika ställen i Västerort (posten, SE-banken och biblioteken i Vällingby och Åkermyntan) få stifta bekantskap med datorn och Internet. Uppslutningen var mycket stor och handledarna hade ett intensivt arbete att entusiasmera och svara på alla frågor, allt för att förhoppningsvis få föreningen att växa och för att ge seniorer glädje. 

Årsmöte hölls den 27 februari 2001 varvid stadgar antogs och styrelse valdes. Vi hade då ca 130 medlemmar. Under hösten 2001 ökades antalet nätuppkopplade datorer i våra två klubblokaler till 10 stycken. Under hösten hölls 5 fullsatta introduktionskurser i datakunskap i S:t Jacobi gymnasium, vilka alla rönte hög uppskattning.
Årsmötet 2002 hölls den 5 mars i S:t Jacobi gymnasiums aula. Under år 2002 var utbildningsverksamheten intensiv både vad det gällde introduktionskurser och studiecirklar. Medlemmarna besökte flitigt våra lokaler för att surfa och e-posta samt ställa frågor om sina problem. I november 2002 fick vi förmånen att hyra en trevlig lokal av Svenska Bostäder i Blå Huset, Vällingbyplan1, 2tr.
Under våren 2003 har uppskattade studiecirklar bedrivits i dataintroduktion, Excel, Word och bildhantering. Verksamheten i IT-kaféet har varit intensiv och många har lärt sig använda vår skanner och CD-brännare. Årsmötet för 2003 hölls den 8 mars.
Under hösten 2003 bedrevs den huvudsakliga verksamheten i vårt IT-kafé, Vällingbyplan1. Flera uppskattade studiebesök arrangerades. 

Årsmötet för 2004 hölls den 16 mars. Vi hade då ca 264 medlemmar. I juni 2004 flyttade Svenska Bostäder sin kundtjänst till det nya e-centret, Vällingbyplan 5. Där fanns en välutrustad datorsal, som vi fick använda vissa tider. Där fick vi också mycken hjälp och inspiration av alla medarbetarna i e-Centret. 

Under sommaren 2007 flyttade e-Centret till andra lokaler i Stockholm.

Hösten 2007 hyrde vi en egen lokal på Krossgatan 38 i Vinsta. Vi köpte e-Centrets begagnade datorer och inredde en egen datorsal med möbler och Internetuppkoppling.

I oktober 2007 blev det åter fart på våra aktiviteter, vilka nu pågår nästan varje veckodag under terminerna.

Nyårsdagen 2013 drabbades omkringliggande lokaler av en brand och vi fick flytta till nya lokaler i samma fastighet. I samband med det färdigställdes också en sedan tidigare planerad uppgradering till helt nya datorer i lokalen.

I oktober 2008 hade vi ca 420 medlemmar. Antalet medlemmar ökade under 2009 till ca 460 och något däröver under 2010 för att under 2011 och 2012 ligga på samma nivå som i slutet 2008 med ökande trend under 2013/14.

Carla och Bertil i St.Jacobi
Koncentrerad Bertil L. i St.Jacobi
Stor koncentration i Tegelhögen
Björn, Bertil och Leif på Vittangigatan
Fler bilder från pionjärtiden finner du här.