Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.
Besök från Finland

Efter förfrågan från riksföreningen om Hässelby-Vällingby kunde ta emot ett studiebesök från Bildningsforum i Finland togs frågan upp i klubben. Styrelsen tyckte det lät intressant så vi tackade ja och den 1 december kom 10 glada finländare till stora mötesrummet på Krossgatan.

Bildningsforum i Finland är en samarbetsorganisation för den fria bildningen i Svenskfinland som vill synliggöra den nordiska folkbildningens värderingar och vill öka den allmänna kännedomen om fritt bildningsarbete. Bildningsforum arbetar på heltid med anställda med dessa frågor till skillnad från SeniorNet, men ämnet som sådant är det samma.
Vårt sätt att arbeta presenterades och därefter gjorde gästerna ett antal presentationer av hur respektive ansvarig arbetar inom sitt distrikt. Det visade att vi hade mycket gemensamt och gästerna beundrade vårt digra program med stort utbud av aktiviteter.
Det var en givande eftermiddag för både Bildningsforum och oss själva.

Vid pennan Kenth Javestad