Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Foto Henke Råssmo

Årsmöte 2010

Årsmötet hölls i sedvanlig ordning i klubbens lokaler på Krossgatan 38
ordförande Kenth Javestad hälsade alla varmt välkomna
klubben har i år funnits i 10 år. Kenth berättade om klubbens utveckling under de gångna 10 åren
årsmöte:
till ordförande för mötet utsågs Lars-Erik Eriksson
till sekreterare för mötet utsågs Elisabeth Grahl
redogjordes för verksamhetsberättelsen för 2009 och för verksamhetsplanen för 2010, vilka fastställdes av mötet
kassören redogjorde för klubbens finanser
mötet biföll ansvarsfrihet för styrelsen
inga motioner hade inkommit till mötet
val av ordförande och styrelseledamöter:
mötet biföll valberedningens förslag till omval av Kenth Javestad som ordförande för ett år och omval/nya ledamöter till styrelsen och revisorer  

efter kaffepausen: 

till årsmötet hade klubben inbjudit SeniorNet Swedens ordförande LilliAnn Källermark som berättade om riksföreningens verksamhet och engagemang ut mot samhället för att informera om föreningen och vad den står för. Ända upp på departementsnivå har LilliAnn haft kontakt och informerat om hur viktigt det är att även äldre får möjlighet att till ett rimligt pris kunna ta del av den datoriserade värld vi levar i och dess möjligheter. Varje månad skickar LilliAnn via mail ett ordförandebrev till sina medlemmar där LilliAnn informerar om SeniorNet Swedens pågående aktiviteter.    

Googles resurser nu och i framtiden, detta intressanta ämne beskrevs på ett medryckande sätt av Karl-Erik Berntson.
Google grundades 1998 av två studenter vid Stanford University.
Den här branta kurvan på bilden nedan beskriver utvecklingen av antalet internetanvändare mellan 1995 - 2010. 

vidare berättade Karl-Erik:
att all den mängd data som hanteras via internet kan ses som ett stort moln där data är helt ostrukturerat. För att lätt hitta det man söker använder vi oss av olika sökmotorer där Google är den vanligaste. Alla Webbläsare (Microsoft Internet Explorer den vanligaste)utbyter också data med det stora molnet. Våra mobiltelefoner håller på att bli som en liten dator som också utbyter information med molnet. Det stora molnet kommer att bli viktigare och viktigare då mycket av den information/program vi idag har i våra datorer endast kommer att hanteras via det stora molnet (ex Windows live där hotmail ingår, gmail etc).
vid pennan Ulla Javestad